Vrátenie tovaru

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Pri vrátení tovaru postupujte nasledovne:

  1. Informujte nás na podporasvk@coqui.shoes s textom: "Týmto odstupujem od zmluvy [číslo vašej objednávky] v zákonnej 14-dňovej lehote a žiadam o vrátenie uhradenej čiastky za tovar" a uveďte číslo účtu, vaše meno a priezvisko.
  2. Následne tovar zabaľte. Najlepšie do pôvodnej škatule alebo tak, aby nemohlo dôjsť počas prepravy k jeho poškodeniu. Tovar vracajte kompletné, teda vrátane visačky, pôvodného obalu, všetkého príslušenstva a s dokladom o kúpe.
  3. Tovar pošlite na adresu pre starostlivosť o zákazníkov (nižšie). Zásielku odporúčame poistiť. Zásielku neposielajte na dobierku.

Zaplatenú čiastku (tovar, poštovné smerom k vám, balné a pod.) za tovar vám zašleme na váš bankový účet čo najskôr, no najneskôr však 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru k nám. Náklady na vrátenie tovaru (prepravu) sú v tomto prípade na strane kupujúceho. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti (máte vyplnené IČ v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Informácie ohľadom 14 dennej lehoty: Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. V prípade, že lehota končí cez víkend, alebo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty.

Kontakt - Zákaznický servis
podporasvk@coqui.shoes 
Tel.: 0901 760 001

Coqui s.r.o.
Zákaznický servis Eshop
Nová 78
05801 Poprad

Zásielky prosím neposielajte na dobierku.