Výmena a reklamácie

Výmena tovaru

Pre výmenu tovaru nám prosím zašlite email na: podporasvk@coqui.shoes , a uveďte:

 • Číslo objednávky
 • Tovar, ktorý chcete vrátiť
 • Tovar, ktorý chcete opätovne dodať

Potom tovar, so všetkými visačkami a v pôvodnom obale, pošlite na adresu Zákaznícky servis (uvedenú nižšie) a my sa o všetko postaráme. Tovar nám musí byť vrátený nepoškodený a neopotrebovaný. Balík nezasielajte na dobierku. Výmeny zasielame bezplatne na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

Reklamácie

Pre vybavenie reklamácie postupujte nasledovne:

 • Pred začatím procesu reklamácie nás prosím informujte o zistenom nedostatku na nižšie uvedený e-mail, prípadne telefonicky.
 • V odpovedi na váš email vám zašleme reklamačný formulár a popíšeme, ako postupovať a kam reklamáciu zaslať.
 • Reklamácia musí byť vždy prijatá písomne, preto prosím vždy starostlivo vypĺňajte reklamačný formulár a uveďte na seba kontakt.
 • Reklamácia musí byť vždy uplatnená bezprostredne po vzniku závady. Na neskoré reklamácie nebude braný ohľad.
 • Vadu podrobne písomne popíšte do reklamačného protokolu a ak je to možné, v balíku viditeľne vadu označte.
 • Tovar vráťte pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale (úmerné poškodenie obalu v dôsledku rozbalenia nie je závada) alebo inak vhodne zabalené tak, aby nemohlo dôjsť počas prepravy k jeho poškodeniu.
 • Tovar vráťte kompletný, vrátane príslušenstva, návodu a pod. a s dokladom o kúpe (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list.
 • Tovar pošlite na adresu Zákaznícky servis (uvedenú nižšie).
 • Tovar neposielajte na dobierku, zásielku odporúčame poistiť.
 • Reklamácia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní. O vybavení reklamácie vás budeme informovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
 • Táto lehota sa počíta od prvého nasledujúceho dňa po prijatí kompletnej zásielky pre reklamáciu, ktorá musí obsahovať reklamovaný tovar, doklad o kúpe, správne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár a príp. príslušenstvo k tovaru.
 • V prípade, že zásielka neobsahuje všetky požadované náležitosti, reklamačné konanie môže byť pozastavené do doby dodania chýbajúcich častí (časti tovaru, dokumenty a pod). Doba potrebná na doplnenie chýbajúcich častí sa do reklamačnej lehoty nezapočítava.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedený e-mail, prípadne telefonicky.

Kontakt - Zákaznický servis
podporasvk@coqui.shoes 
Tel.: 0901 760 001

Coqui s.r.o.
Zákaznický servis Eshop
Nová 78
05801 Poprad

Zásielky prosím neposielajte na dobierku.