Naši milí zákazníci! Rozhodli sme sa zlepšiť naše webové stránky a e-shop. Chvíľu vám preto nepôjde nakupovať. Čoskoro bude všetko tak, ako má a ešte lepšie! Ďakujeme za pochopenie!

Reklamácie

 • Pred začatím procesu reklamácie nás prosím informujte o zistenom nedostatku na info@coqui.sk.
 • V odpovedi na váš email vám zašleme reklamačný formulár a popíšeme, ako postupovať a kam reklamáciu zaslať.
 • Reklamácia musí byť vždy prijatá písomne, preto prosím vždy starostlivo vypĺňajte reklamačný formulár a uveďte na seba kontakt.
 • Reklamácia musí byť vždy uplatnená bezprostredne po vzniku závady. Na neskoré reklamácie nebude braný ohľad.
 • Vadu podrobne písomne popíšte do reklamačného protokolu a ak je to možné, v balíku viditeľne vadu označte.
 • Tovar vráťte pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale (závada obalu nie je úmerné poškodenie v dôsledku rozbalenia) alebo inak vhodne zabalené tak, aby nemohlo dôjsť počas prepravy k jeho poškodeniu.
 • Tovar vráťte kompletný, vrátane príslušenstva, návodu apod a s dokladom o kúpe (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list.
 • Tovar neposielajte na dobierku, zásielku doporučujeme poistiť.
 • Reklamácia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní. O vybavení reklamácie vás budeme informovať prostredníctvom emailu alebo telefónu.
 • Táto lehota sa počíta od prvého nasledujúceho dňa po prijatí kompletnej zásielky pre reklamáciu, ktorá musí obsahovať reklamovaný tovar, doklad o kúpe, správne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár a príp. príslušenstvo k tovaru.
 • Beh lehoty na vybavenie reklamácie môže byť pozastavený a to v prípade, nedostaneme všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, dokumenty a pod). Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných dokumentov.


V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedený e-mail prípadne telefonicky na tel: +420 778 719 612.