Odstúpenie od zmluvy

  • V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 7 zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo zakúpený tovar vrátiť aj bez udania dôvodu, a to do 14 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru.
  • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci pracovný deň, po prevzati tovaru. Pokiaľ končí lehota cez víkend, alebo sviatok, ako posledný deň lehoty sa rozumie nasledujúci pracovný deň.
  • V tomto prípade odošlite na našu mailovú adresu podporasvk@coqui.shoes alebo poštou na adresu Coqui s.r.o. , Nová 78, 058 01 Poprad vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je priložený k faktúre, alebo si ho môžete stiahnuť tu.....
  • Po prijatí formulára vám zašleme informácie ako ďalej postupovať a kam tovar zaslať.
  • V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ak vyplníte IČO v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.
  • Tovar vráťte pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale (úmerné poškodenie obalu v dôsledku rozbalenia nie je závada) alebo vhodne zabalené tak, aby nemohlo dôjsť počas prepravy k jeho poškodeniu.
  • Tovar vráťte kompletný, vrátane príslušenstva, návodu a pod. aj s dokladom o kúpe (faktúra).
  • Tovar neposielajte na dobierku, zásielku odporúčame poistiť.
  • Zaplatenú sumu za tovar vám zašleme na váš bankový účet čo najskôr, však najneskôr 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru k nám.
  • Dopravné náklady na vrátenie dodaného tovaru späť k dodávateľovi hradí kupujúci.

 V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedený e-mail, prípadne telefonicky na tel.: +421 901 760 001.