Podpora EU

 

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

V letech 2017 až 2019 realizujeme projekt Expanze firmy COQUI WORLD na zahraničních trzích, registrační číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009084, jehož cílem je realizace série účastí na zahraničních veletrzích, na kterých budeme propagovat naše výrobky.

V letech 2019 až 2020 realizujeme projekt Expanze firmy COQUI WORLD na zahraničních trzích III., registrační číslo  CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013448, jehož cílem je také realizace série účastí na zahraničních veletrzích k propagaci našich výrobků.

 

eu2_3